Menu
Cart 0

SULO K2 (TB)

  • ₱540.00


Ang pagtuturo ng Filipino, gaya ng alinmang aralin, ay kailangang magsimula sa malikhain at kawili-wiling gawain upang maganyak ang mga mag-aaral sa mga paksang pinagaaralan.

Ang Saligan ng Ugnayan ng Lahing Pilipino o SULO ay iniaalay sa mga batang mag-aaral sa Preschool upang magkaroon ng paghahangad ang mga bata na pahalagahan at mahalin ang sariling wika.

Hinati sa apat na bahagi ang pag-aaral ng wika: pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat. Upang lalong magamit ang wikang pasalita, kailangang malinang muna ang mga bata sa pakikinig at pagpapahayag ng kanilang saloobin. Kasunod nito ang mga pagsasanay sa pagbasa at pagsulat. Ang pagtuturo ng pagbasa ay ginamitan ng Marungko Approach.


We Also Recommend