Menu
Cart 0

Sanghaya 1 Set (Textbook, TM)

  • ₱2,390.00


Ang binagong edisyon ng Sanghaya para sa Una at Ikalawang Baitang ay ayon sa bagong K-12 na kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon. Tinutugunan ng mga aklat na ito ang tunguhin ng bagong kurikulum na mabigyan ang mga mag-aaral ng progresibong kasanayan hanggang sa pagtatapos ng lahat ng antas. Gayundin ang layuning mapagtibay at mapaunlad ang kaalaman ng mga mag-aaral sa wikang Filipino sa Una at Ikalawang Baitang. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay ay nililinang ang malalim na pag-unawa sa mga aralin bilang paghahanda sa mga susunod na antas. Ginamit ang mga estratehiyang nagpapaunlad ng mga pangkatang gawain at sama-samang pagkatuto, mula sa mga simple hanggang sa mas kumplikadong aralin. Inaasahang mas magiging kawili-wili para sa mga mag-aaral ang pag-aaral ng asignaturang Filipino.


We Also Recommend