Menu
Cart 0

Parola 9 Set (TB, TM)

  • ₱1,759.00


Ang parola ay sumisimbolo sa hangarin ng mga may-akda na makatulong sa mga mag-aaral na nagnanais na mapalawak ang kanilang kasanayan sa pag-unawa, pagbabasa, pakikinig, pagsulat at iba pang kasanayan na kanilang kinakailangan tungo sa pagkamit ng kanilang mithiin sa buhay. Sinasalamin din sa seryeng ito ang hangarin ng Kawanihan ng Edukasyong Sekondarya na matugunan ang pangangailangan ng ating lipunan at ng mga mag-aaral ng kasalukuyang panahon lalong-lalo na sa pagsusulong ng K to 12.


We Also Recommend