Menu
Cart 0

Parola 8 Set (TB, TM)

 • ₱1,309.00


Ang parola ay sumisimbolo sa hangarin ng mga may-akda na makatulong sa mga mag-aaral na nagnanais na mapalawak ang kanilang kasanayan sa pag-unawa, pagbabasa, pakikinig, pagsulat at iba pang kasanayan na kanilang kinakailangan tungo sa pagkamit ng kanilang mithiin sa buhay. Sinasalamin din sa seryeng ito ang hangarin ng Kawanihan ng Edukasyong Sekondarya na matugunan ang pangangailangan ng ating lipunan at ng mga mag-aaral ng kasalukuyang panahon lalong-lalo na sa pagsusulong ng K to 12. 

Natatanging Nilalaman
 • Tumutugon ang Parola sa pamantayan ng programa ng Kagawaran ng Edukasyon (Deped) para sa Filipino sa Baitang 7 – 10, na makalinang ng mag-aaral na magpapakita ng kakayahang komunikatibo, replektibo/mapanuring pag-iisip at pang-unawa, at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba’t ibang uri ng teksto at mga akdang pampanitikang panrehiyonal, pambansa, saling-akdang Asyano at pandaigdig tungo sa pagtatamo ng pangkulturang literasi.

 • Angkop sa antas ng pang-unawa at kakayahan ng mag-aaral ang talasalitaan at kayarian ng mga pangungusap at talata sa mga aralin. iba’t iba, kawili-wili, tuloy-tuloy, at natural ang daloy ng pananalita sa mga lunsaran maging sa pasalita o pasulat man.

 • Ang mga larawan, paglalahad at pormat ng aralin ay sistematiko, kawili-wili, angkop sa pangangailangan at kakayahan ng mag-aaral.

 • Hinalaw ang ilang aspekto ng UBD o Understanding By Design ni Mctighe kung saan may layunin, mahalagang tanong, mahalagang kaisipan, pagtataya at estratehiya ng paglalahad ng mga paksa.

 • Ang mga kompetensing nililinang ay napapangkat sa lawak o domeyn ng pang-unawa sa pakikinig, pagsasalita at katatasan, pag-unawa at paglinang sa talasalitaan, pagsulat at komposisyon, wastong gamit ng gramatika, estratehiya sa pananaliksik, pagpapahalagang pampanitikan, at pangkalahatang kaalaman sa iba’t ibang akda ng iba’t ibang pook sa bansa, Asya at paninindigan gamit ang iba’t ibang teknolohiya.

 • May Learning Guide na kasama ang aklat sanayan upang magabayan ang mga guro sa pagtuturo ng bawat aralin. May mga kalakip ding dagdag kaalaman at dagdag-gawain at pagsasanay na maaari rin niyang dagdagan pa kung kailangan.

    

   •  Low Preparation Time
   •  With Tests and Answer Keys
   •  Integrates the Use of Technology
   •  With Teacher's Manual

   We Also Recommend