Menu
Cart 0
Mister Beetle’s Many Rooms - Learning Plus PH

Mister Beetle’s Many Rooms

  • ₱79.00


Story and illustrations by Robert Magnuson

Mr. Beetle posted a sign in front of his house that read—This House of Five Rooms belongs to Mr. Beetle, No Trespassing Please. But soon, other creatures came to live in his house, and his house seemed to be growing new rooms!

Nagpaskil ng panawagan si Mr. Beetle sa harap ng kaniyang bahay na nagsasabing—Ang Bahay na Itong May Limang Kuwarto ay Pag-aari ni Mr. Beetle, Walang Papasok. Pero di nagtagal, iba’t ibang kulisap ang tumira sa kaniyang bahay na parang tinutubuan ng mga bagong kuwarto!

 

  • A story of a beetle living with other creatures
  • Teaching content: plant growth and generosity
  • English with Filipino translation

      We Also Recommend