Menu
Cart 0
Mini WiKAHON A - Learning Plus PH

Mini WiKAHON A

 • ₱3,999.00


This box by Adarna House is designed to help develop your children's Filipino language skills.

 

Ang WiKAHON ay katipunan ng mga babasahin sa Filipino.

Layunin nitong hasain ang pagbasa, gramatika, at pang-unawa ng mga mag-aaral sa mga tekstong nakasulat sa wikang Filipino.

 • kategorya (mga bulaklak)
 • 10 seleksiyon sa bawat kategorya
 • kopya ng bawat sanggunian
 • May hanggang 5 pantig na mga salita sa unang kategorya
 • May hanggang 7 pantig na mga salita sa huling kategorya
 • May 35 salita sa pinakamaikling seleksiyon
 • May 230 salita sa pinakamahabang seleksiyon
 • Mga gawain: Pagkilala sa mga bagong salita at Pagsasanay sa Pag-unawa

 

 1. Gabay Para sa Guro - Sanggunian ng guro tungkol sa paggamit ng WiKAHON, mula sa pagpapakilala sa mga mag-aaral hanggang sa ebalwasyon.
 2. Talaan ng Sagot - Kuwaderno ng mga answer sheet, kasama rin dito ang mga progress chart na mamarkahan ayon sa mga puntos sa bawat pagsasanay.
 3. Sanggunian ng mga Tamang Sagot - Batayan ng mga mag-aaral sa pagsusuri ng kanilang sagot sa mga pagsasanay.
 4. 80 Seleksiyon - Maiikling sanaysay o kuwento ukol sa agham, kultura, o kasaysayan; bawat isa ay may kasamang pagsasanay sa Talasalitaan, Pag-unawa sa Binasa, at malikhaing gawain.

We Also Recommend