Menu
Cart 0
Malikhaing Pagsulat - SET (TB+TM)

Malikhaing Pagsulat - SET (TB+TM)

  • ₱1,279.00


Ginagabayan ng aklat na ito ang mga mag-aaral sa isang makabuluhang paglalakbay-panitik mula sa isang lugar patungo sa dako pa roon, kung saan matatagpuan ang hantungan ng kanilang mga pagsisikap. Pagkatapos na mailahad ang layunin ng aralin, ang mga kasunod na bahagi ng aklat ay katumbas ng hakbang-hakbang na paglalakbay upang marating ang tinatanaw na pupuntahan. Ang mga ito ay tumutugon sa 7E ng pagkatuto: Elicit, Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate, at Extend.

Ang pangwakas na hamon ng mga aralin ay matipon ng mga mag-aaral ang kanilang mga akdang nagpapatunay ng kanilang pagiging malay, kritikal, masinop, at etikal na manunulat sa pagpapayaman ng mga akdang pampanitikang Pilipino.

Talaan ng Nilalaman

Paksa I: Ang Malikhaing Pagsulat
Aralin 1: Ang Malikhaing Pagsulat: Esensiya, Katangian,

Paksa II: Pagsulat ng Maikling Kuwento
Aralin 2: Ang Maikling Kuwento bilang Anyo o Genre
Aralin 3: Ang Tauhan
Aralin 4: Ang Pananaw
Aralin 5: Ang Banghay
Aralin 6: Ang Tunggalian at Tema
Aralin 7: Ang Tagpuan at Iba pang Sangkap ng Maikling Kuwento
 Workshop ng mga Maikling Kuwento

Paksa III: Pagsulat ng Tula
Aralin 8: Ang Tula Bilang Isang Anyong Pampanitikan
Aralin 9: Ang Estruktura ng Tula
Aralin 10: Tugma, Sukat, at Tono
Aralin 11: Tayutay at Idyoma
Workshop ng mga Tula
PANGGITNANG OUTPUT

Paksa IV: Pagsulat ng Dula
Aralin 12: Ang Dula Bilang Anyong Pampanitikan
Aralin 13: Pagbubuo ng Tauhan at Tagpuan
Aralin 14: Pagbubuo ng Banghay at Dayalogo
Workshop ng mga Dula

Paksa V: Ang Sosyo-Politikal na Konteksto
Aralin 15: Ang Sosyo-Politikal na Konteksto ng mga Akda


We Also Recommend