Menu
Cart 0
1599727132_Kayamanan_Araling_Asyano

Kayamanan: Araling Asyano Set (TB, TM)

  • ₱2,120.00


Nakalilinang ng mga kasanayan sa pagsasaliksik, pagsisiyasat, mapanuring pag-iisip, matalinong pagpapasya, pagkamalikhain, mabisang komunikasyon, pakikipag-kapwa, likas-kayang paggamit ng pinagkukunang-yaman, at pag-unawa sa mga batayang konsepto ng heograpiya, sibika, kultura, kasaysayan, ekonomiya, at pulitika tungo sa pagpapanday ng maunlad na kinabukasan para sa bansa
Nakahuhubog ng mamamayang Pilipino na namumukod-tangi, matalino, responsable o nakikilahok sa mga makabuluhang pagbabago, mapanagutan, produktibo, makatao, makakalikasan, makabansa, at makasandaigdigan


We Also Recommend