Menu
Cart 0

Filipino sa Piling Larangan (Akademik) - TM

  • ₱750.00


Layon ng Filipino sa Piling Larangan (Akademik) na ihanda ang mga mag-aaral sa pagsuong sa akademikong buhay pangmag-aaral. Ang mga konsepto at kaalamang nakapaloob sa batayang aklat na ito ay higit pang magpalalawak at magpalalalim ng kaisipan katulong ang mga kasanayang magpauunlad ng ika-21 siglong kakayahan. Mga makabuluhang aralin, interaktibong mga gawain, at makabagong mga babasahin ang binuo upang tulungan ang mga mag-aaral na matamo ang mga kagalingang ito.

We Also Recommend