Menu
Cart 0
Filipino sa Piling Larangan (Akademik) SET (TB+TM) - Learning Plus PH

Filipino sa Piling Larang Akademik (Printed Textbook)

  • ₱1,489.00


Ang aklat na ito sa Filipino na pinamagatang Komunikasyong Teknikal ay nilikha para sa mga mag-aaral ng ika-12 Grado ng Senior High School na nagnanais na mapaghusay ang kanilang kasanayan sa pagsulat sa iba't ibang genre. Iniangkop sa aklat na ito ang mga pangunahing kompitensi na kinakailangan ng mga mag-aaral para sa ikadalawampu't isang siglong edukasyon at pagkatuto.

Masusing isinaalang-alang ng mga manunulat ang paglalatag ng mga paksa na higit lamang na kinakailangan sa daigdig ng empleyo. Ilan sa mga mahahalagang paksa ay ang mga sumusunod: kasaysayan at mga susing kaisipan ukol sa komunikasyong teknikal, pagsulat para sa awdiyens o mambabasa, pagsulat ng iba't ibang genre gaya ng katitikan ng pulong, pagdidisenyo ng produkto, proposal, mga ulat, manwal, flyers, at iba pa.

Nilalayon ng aklat na ito na maipahatid sa mga mag-aaral sa pinakamabilis na paraan ang pagkatuto sa mga gawaing teknikal upang maging kompetitibo sila sa kanilang piniling larangan.


We Also Recommend