Menu
Cart 0

Bukal 5 : Serye sa Wika at Pagbasa Set (TB+TM)

  • ₱1,050.00


Tampok sa Serye

  • ginamit ang komunikatibong pamamaraan ng pagtuturo ng Filipino para sa mababang paaralan
  • pinagyaman ang mga ginamit na seleksyon upang higit na maging kawili-wili para sa mga mag-aaral
  • pinalawak ang mga pagsasanay upang higit na malinang ang pagsasanay sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat, gamit ang wikang Filipino
  • masusing isinaalang-alang at sinunod ang mga pamantayang pangnilalaman na itinakda ng K-12 Kurikulum para sa Filipino

We Also Recommend