Menu
Cart 0

Araling Panlipunan 1: Ako'y Batang Pilipino Set (TB+TM)

  • ₱1,229.00


Ang Batayang Aklat sa Araling Panlipunan ay nakabatay sa K to 12 Araling Panlipunan Kurikulum na nagsasaalang-alang sa mithiin ng Edukasyon para sa Lahat (Education for All 2015) at ng K to 12 Philippine Basic Education Curriculum Framework. Binuo ito bilang tugon sa misyon ng K to 12 Araling Panlipunan Kurikulum na makapaghubog ng mapanagutang mamamayang mapanuri, mapagnilay, produktibo, makakalikasan, makabansa at makatao na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap.


We Also Recommend