Menu
Cart 0
Ang Kamatis ni Peles - Learning Plus PH

Ang Kamatis ni Peles

  • ₱79.00


Story by Virgilio S. Almario
Illustrations by Renato Gamos

1984 PBBY-Alcala Grand Prize Winner

Early readers learn about days of the week as they accompany Peles, a lazy grasshopper, who decides to plant tomatoes and to wait each day for his seeds to grow into red plump tomatoes!

Matututuhan ng mga mambabasa ang mga araw ng linggo habang sinasamahan nila si Peles, isang tamad na tipaklong, sa pagtatanim ng kamatis. Araw-araw, hinihintay ni Peles na tumubo ang kaniyang mga binhi hanggang ang mga ito’y maging mapupula’t mabibilog na prutas!

  • Teaching content: days of the week and perseverance

We Also Recommend