Menu
Cart 0
101 Filipino Icons - Learning Plus PH

101 Filipino Icons

  • ₱600.00


Edited by Ani Rosa Almario and Virgilio S. Almario

Do you know what the Manunggul jar looks like? How does one dance the Tinikling? What is the Hudhud? With notes to guide teachers for classroom discussions, this book presents a survey of people, places, objects, and events that every Filipino should know.

Alam mo ba kung ano ang itsura ng bangang Manunggul? Paano isinasayaw ang Tinikling? Ano ang Hudhud? May kasamang talâ para gumabay sa mga guro sa mga talakayang pangklasrum, itinatampok ng librong ito ang ilang mga tao, lugar, bagay, at pangyayaring makabuluhan para sa bawat Filipino. 


We Also Recommend